9 Haziran 2012 Cumartesi

Kurgu Kuşağının Özellikleri

“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
1- Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme
yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
2- Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden
çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
3- Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak
nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
4- Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

“Kurgu Kuşağı” çalışmaları odak noktalarının sınıflara göre dağılımı

6. SINIF : “ Düşünelim Çözelim ”
7. SINIF : “ Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”
8. SINIF : “ Düşüncelerimizi Koruyalım ”

6.SINIF KURGU KUŞAĞI (DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM)

Bu etkinliğin amacı;öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini özgürce ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Ortaya çıkan kurgularda günümüz teknolojisi ile nasıl yapılacağı endişesi olmamalıdır.

“İlk Adım” etkinliğinde yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atan öğrenciler bu bölümde yaratıcı düşünceyi bu temel üzerine yapılandırırlar. Öğrenciler düşünme ve serbestçe ifade etme önündeki engelleri aşarak yaratıcı düşüncelerinin önünü açarlar.

Bu etkinlikte öğrencilerden değişik fikirler üretebilmesi için “…nedir? Niçin? Neden? Ne kadar? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Eğer... ne olur? …vb.” soruların cevaplarını düşünmesi, fikir ortaya çıktıktan sonra da “daha başka”, “Bundan başka neler olabilir?”,“Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorularla sorgulama yapması, sorunun çözümüne ait fikirlerini, hayallerini de yazarak ve çizerek ifade etmesi beklenir. Ortaya çıkan çözüm önerisini sınıfla paylaşması için uygun ortam sağlanır.